کیسه مادر
تیر ۹, ۱۳۹۹
سلفون
تیر ۹, ۱۳۹۹

انواع کیسه

کیسه های 50*100 و 50*105 جهت بسته بندی