نایلون کفی کشاورزی
تیر ۹, ۱۳۹۹

انواع کیسه زباله شیری رنگ

در سایزهای 90*70 ، 80*125 و 130*90